Προγράμματα Α΄ Λυκείου 2022-2023

Α΄ Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2