Προγράμματα Γυμνασίου 2022-2023

Γ΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία Ελληνικά 2

 

Β΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία Ελληνικά 2

 

Α΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Αρχαία Ελληνικά 2