Ο χώρος

Οι χώροι, ειδικά διαμορφωμένοι για το πολύτιμο και ενδιαφέρον έργο της μαθησιακής διαδικασίας, προσφέρουν ένα κλίμα ζεστό και φιλικό στους μαθητές με αίθουσες άνετες που καθιστούν το μάθημα ένα ευχάριστο παιχνίδι μετάδοσης γνώσεων.