Συγγράμματα

    Κάθε μάθημα υποστηρίζεται από φροντιστηριακά βιβλία των καθηγητών μας με άψογα οργανωμένο υλικό, τα οποία μοιράζονται δωρεάν στους μαθητές και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ύλης.