Ανθρώπινο δυναμικό

          Όλοι εμείς, οι άνθρωποι των Φροντιστηρίων αναλυση, είμαστε επαγγελματίες φροντιστές- εκπαιδευτικοί με αφοσίωση στο έργο μας και αγάπη για τα παιδιά. Θεωρούμε τη μόρφωση ως το πλέον απαραίτητο και πολύτιμο εφόδιο στη ζωή των νέων ανθρώπων. Ο δρόμος για την απόκτησή της είναι απαιτητικός, όμως ξέρουμε να δείχνουμε στους μαθητές μας πώς να τον διαβούν.