Γιατί να επιλέξεις εμάς

    Οι άριστες επιδόσεις των μαθητών μας στις εξετάσεις τους μόνο τυχαίες δεν είναι. Βασίζονται σε ένα άρρηκτα δεμένο σύνολο από δημιουργικούς παράγοντες που διέπουν τη λειτουργία μας και μας ακολουθούν σταθερά.

   Καταξιωμένοι καθηγητές

    Επιστημονικά άρτιοι συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης στέκονται δίπλα στους μαθητές - αναντικατάστατο στήριγμα στον αγώνα τους για αποτελεσματική αφομοίωση της γνώσης - και φέρνουν στην επιφάνεια ικανότητες και προσόντα απαραίτητα για μια ολοκληρωμένη προετοιμασία με επιτυχημένη κατάληξη.

 

   Οργάνωση και μεθοδικότητα

    Η εξέλιξη κάθε εκπαιδευτικού έτους βασίζεται σε ένα πλήρως οργανωμένο πλάνο, που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του φροντιστηριακού χώρου. Έτσι, οι μαθητές μας αφοσιώνονται στην προσπάθειά τους και οδηγούνται στην επιτυχία.

 

   Δημιουργικό Περιβάλλον

    Οι χώροι, ειδικά διαμορφωμένοι για το πολύτιμο και ενδιαφέρον έργο της μαθησιακής διαδικασίας, προσφέρουν ένα κλίμα ζεστό και φιλικό στους μαθητές με αίθουσες άνετες που καθιστούν το μάθημα ένα ευχάριστο παιχνίδι μετάδοσης γνώσεων.

 

   Γραπτές δοκιμασίες

    Διαχρονικά η γραπτή επίδοση του μαθητή είναι πάντα αυτή που καθορίζει την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το τακτικό πρόγραμμα γραπτών δοκιμασιών των φροντιστηρίων μας - με επιλεγμένα ποιοτικά θέματα - δίνει στους μαθητές μας τη δυνατότητα συνεχούς επανάληψης και πλήρους προσαρμογής τους στις συνθήκες των τελικών εξετάσεων.

 

   Δωρεάν Συγγράμματα

    Κάθε μάθημα υποστηρίζεται από φροντιστηριακά βιβλία των καθηγητών μας με άψογα οργανωμένο υλικό, τα οποία μοιράζονται δωρεάν στους μαθητές και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ύλης.

 

   Ενημέρωση γονέων

    Το οικογενειακό και το φροντιστηριακό περιβάλλον αποτελούν βασικό στήριγμα στον καθημερινό αγώνα τον παιδιών. Οι προγραμματισμένες τακτικές ενημερώσεις σε συνδυασμό με τη σταθερή συνεργασία μας με τους γονείς ενθαρρύνει την προσπάθειά τους και δρομολογεί την απρόσκοπτη εξέλιξή τους.

 

   Συμπλήρωση μηχανογραφικού

    Είμαστε δίπλα στους μαθητές μας στο τελευταίο, αλλά εξαιρετικά κρίσιμο βήμα, πριν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Με γνώμονα τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους συμβάλλουμε ουσιαστικά στον προσανατολισμό τους και τελικά στην επιτυχία τους…