Προγράμματα Β΄ Λυκείου 2022-2023

align:center"> 

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ο.Π. 4
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Ιστορία Ο.Π. (προετοιμασία) 1
Λατινικά Ο.Π. (προετοιμασία) 2
Χημεία Γ.Π. 2
Άλγεβρα 2

 

Ο.Π. Θετικών Σπουδών (Ι)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία                                   3
Νεοελληνική Γλώσσα 2

Ο.Π. Θετικών Σπουδών (ΙΙ)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4
Φυσική 3
Χημεία                                   3
Βιολογία 1
Νεοελληνική Γλώσσα 2

 

Ο.Π. Θετικών Σπουδών (ΙΙΙ)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά                  5
Α.Ο.Θ. (προετοιμασία) 1
Α.Ε.Π.Π. (προετοιμασία)                            1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική Ο.Π.  2
Χημεία Γ.Π. 2