Προγράμματα Γ΄ Λυκείου & Αποφοίτων 2022-2023

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα- Λογοτεχνία 3
Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. 5
Ιστορία Ο.Π. 3
Λατινικά Ο.Π. 3

 

Ο.Π. Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία 3
Φυσική Ο.Π. 5
Χημεία Ο.Π. 4
Μαθηματικά Ο.Π. 5

 

Ο.Π. Επιστημών Υγείας & Ζωής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία 3
Φυσική Ο.Π. 5
Χημεία Ο.Π. 4
Βιολογία Ο.Π. 3

 

Ο.Π. Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά Ο.Π. 5
Ανάπτυξη Εφαρμογών Ο.Π. 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. 3