Ζάχος Γιώργος

Πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. (1984-1988) Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. (1989-1993) Από το 1998 έως και σήμερα διδάσκω ως Οικονομολόγος σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης τα μαθήματα Πολιτική Οικονομία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Α.Ο.Δ.Ε.)

Έχω εκδώσει τα συγγράμματα : Πολιτική Οικονομία Γ΄ λυκείου Μικροοικονομία εκδόσεις Καραγιάννη (1995-1996) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ ενιαίου λυκείου εκδόσεις Κονδύλας (2002)